máy quay
Tăng dần Giảm dần giảm dần

 
 • Sony Handycam HDR-TD10E - Bình Minh Digital

  Sony Handycam HDR-TD10E

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 7.1 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.5 inch
  Trọng Lượng : 630 gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC) • Memory stick PRO-HG Duo

 • Sony HDR-CX700E - Bình Minh Digital

  Sony HDR-CX700E

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 12.3 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 395 gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • Memory Stick Pro Duo(MPD) • Secure Digital High Capacity (SDHC) • Memo

 • Sony Handycam HDR-PJ50E - Bình Minh Digital

  Sony Handycam HDR-PJ50E

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 7.1 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 400 gram
  Thẻ nhớ : • Memory Stick (MS) • Secure Digital Card (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC)

 • Sony Handycam HDR-PJ10E - Bình Minh Digital

  Sony Handycam HDR-PJ10E

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 3.3 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 310 gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • Memory Stick Pro Duo(MPD)

 • Sony HDR-XR160E - Bình Minh Digital

  Sony HDR-XR160E

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 3.3 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 350 gram
  Thẻ nhớ : • Memory Stick (MS) • Secure Digital Card (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC)

 • Sony Handycam HDR-CX130E - Bình Minh Digital

  Sony Handycam HDR-CX130E

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 3.3 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 250 gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital High Capacity (SDHC)

 • Sony Handycam DCR-SR21E - Bình Minh Digital

  Sony Handycam DCR-SR21E

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 880.000 megapixel
  Độ lớn màn hình : 2.7 inch
  Trọng Lượng : 270 gram
  Thẻ nhớ : Memory Stick PRO Duo™ / PRO-HG Duo™ / SD/SDHC/SDXC Memory Card

 • Sony Handycam DCR-SX20K/B - Bình Minh Digital

  Sony Handycam DCR-SX20K/B

  Giá : 0 VNĐ

  Độ lớn màn hình : Màn hình cảm ứng - 2.7 inch
  Trọng Lượng : 190 gram
  Thẻ nhớ : • Memory Stick (MS) • Memory Stick Duo (MSD) • Memory Stick Pro Duo(MPD) • Memory Stick Pro(MP) • Me

 • Canon LEGRIA FS 406 - Bình Minh Digital

  Canon LEGRIA FS 406

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 0.8 megapixel
  Độ lớn màn hình : 2.7 inch
  Trọng Lượng : 220 gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Canon LEGRIA HF R26 - Bình Minh Digital

  Canon LEGRIA HF R26

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 3.2 megapixel
  Độ lớn màn hình : Màn hình cảm ứng 3.0 inch
  Trọng Lượng : 270 gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Canon Legria HF M400 - Bình Minh Digital

  Canon Legria HF M400

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 3.89 megapixel
  Độ lớn màn hình : 2.7 inch
  Trọng Lượng : 320 gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC)

 • Canon Legria HF R18 - Bình Minh Digital

  Canon Legria HF R18

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 2.39 megapixel
  Độ lớn màn hình : 2.7 inch
  Trọng Lượng : 270 gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC)

 • Canon Legria HF R16 - Bình Minh Digital

  Canon Legria HF R16

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 2.3 megapixel
  Độ lớn màn hình : Màn hình cảm ứng - 2.7 inch
  Trọng Lượng : 270 gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC)

 • Canon LEGRIA FS 46 - Bình Minh Digital

  Canon LEGRIA FS 46

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 0.8 megapixel
  Độ lớn màn hình : 2.7 inch
  Trọng Lượng : 225 gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Sony Handycam HDR-XR260VE - Bình Minh Digital

  Sony Handycam HDR-XR260VE

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 8.9 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 355 gram
  Thẻ nhớ : Quay phim trên thẻ nhớ Memory Stick™ và SD/SDHC Memory Card

 • Sony Handycam HDR-PJ260VE - Bình Minh Digital

  Sony Handycam HDR-PJ260VE

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 8.9 megapixel
  Độ lớn màn hình : LCD 3.0" inch
  Trọng Lượng : 320g gram
  Thẻ nhớ : Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) / PRO-HG, Duo™ / SD/SDHC/SDXC Memory Card

 • Sony Handycam HDR-CX190E - Bình Minh Digital

  Sony Handycam HDR-CX190E

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 5.3 megapixel
  Trọng Lượng : 168 gram
  Thẻ nhớ : Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) / PRO-HG Duo™ / SD/SDHC/SDXC Memory Card

 • Sony Handycam HDR-CX210E - Bình Minh Digital

  Sony Handycam HDR-CX210E

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 5.3 megapixel
  Độ lớn màn hình : 2.7 inch
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • Memory Stick Pro Duo(MPD) • Secure Digital High Capacity (SDHC) • Memor

 • Sony Handycam HDR PJ600VE - Bình Minh Digital

  Sony Handycam HDR PJ600VE

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 20.4 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 405 gram
  Thẻ nhớ : Bộ nhớ trong ổ cứng HDD 220GB Tích hợp thẻ nhớ SD/ SDHC

 • Sony Handycam HDR-PJ760VE - Bình Minh Digital

  Sony Handycam HDR-PJ760VE

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 24.1 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • Memory Stick Pro Duo(MPD) • Secure Digital High Capacity (SDHC) • Memor

 • Sony Handycam DCR-SX21E - Bình Minh Digital

  Sony Handycam DCR-SX21E

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 880.000 megapixel
  Độ lớn màn hình : 2.7 inch
  Trọng Lượng : 195 gram
  Thẻ nhớ : Memory Stick PRO Duo™ / PRO-HG Duo™ / SD/SDHC/SDXC Memory Card

 • Canon LEGRIA HF R36 - Bình Minh Digital

  Canon LEGRIA HF R36

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 3,28 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 250 gram
  Thẻ nhớ : Thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC, Built-in bộ nhớ

 • Canon LEGRIA HF R38 - Bình Minh Digital

  Canon LEGRIA HF R38

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 3,28 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 250 gram
  Thẻ nhớ : Thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC, Built-in bộ nhớ

 • Canon LEGRIA HF M56 - Bình Minh Digital

  Canon LEGRIA HF M56

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 2,37 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 310 gram
  Thẻ nhớ : Thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC, Built-in bộ nhớ