Máy Ảnh - máy quay - thương hiệu - Nikon

 
 • Nikon Coolpix L27 - Máy ảnh - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix L27 - Máy ảnh

  Giá : 1.290.000 VNĐ

  Megapixel : megapixel
  Độ lớn màn hình : 2.7 inch
  Trọng Lượng : gram
  Thẻ nhớ :

 • Nikon Coolpix S2800 - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix S2800

  Giá : 1.750.000 VNĐ

  Megapixel : 20.1 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.2 inch
  Trọng Lượng : 120 g gram
  Thẻ nhớ : Bộ nhớ trong (khoảng 25 MB), thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC

 • Nikon Coolpix S3500 - Máy ảnh - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix S3500 - Máy ảnh

  Giá : 2.100.000 VNĐ

  Megapixel : 20.0 megapixel
  Độ lớn màn hình : 2.7 inch
  Trọng Lượng : gram
  Thẻ nhớ :

 • Nikon Coolpix S5200 - Máy ảnh - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix S5200 - Máy ảnh

  Giá : 2.390.000 VNĐ

  Megapixel : 16 megapixel
  Độ lớn màn hình : inch
  Trọng Lượng : gram
  Thẻ nhớ :

 • Nikon Coolpix L610 - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix L610

  Giá : 4.300.000 VNĐ

  Megapixel : 16 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3 inch
  Trọng Lượng : 240 gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon Coolpix S6500 - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix S6500

  Giá : 4.350.000 VNĐ

  Megapixel : megapixel
  Độ lớn màn hình : inch
  Trọng Lượng : gram
  Thẻ nhớ :

 • Nikon Coolpix L320 - Máy ảnh - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix L320 - Máy ảnh

  Giá : 4.350.000 VNĐ

  Megapixel : 16 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : gram
  Thẻ nhớ :

 • Nikon Coolpix S800c - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix S800c

  Giá : 4.400.000 VNĐ

  Megapixel : 16 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.5 inch
  Trọng Lượng : 184 gram
  Thẻ nhớ :

 • Nikon Coolpix P310 - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix P310

  Giá : 4.490.000 VNĐ

  Megapixel : 16 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 194g gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon Coolpix L820 - Máy ảnh - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix L820 - Máy ảnh

  Giá : 4.700.000 VNĐ

  Megapixel : 16 megapixel
  Độ lớn màn hình : inch
  Trọng Lượng : gram
  Thẻ nhớ : SD/SDHC/SDXC

 • Nikon Coolpix L830 / Đen - Máy ảnh du lịch - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix L830 / Đen - Máy ảnh du lịch

  Giá : 4.950.000 VNĐ

  Megapixel : 16 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 508 gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon Coolpix S9500 - Máy ảnh - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix S9500 - Máy ảnh

  Giá : 6.400.000 VNĐ

  Megapixel : 18.1 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 205 gram
  Thẻ nhớ : SD/SDHC/SDXC

 • Nikon Coolpix AW120 - Máy ảnh du lịch - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix AW120 - Máy ảnh du lịch

  Giá : 6.650.000 VNĐ

  Megapixel : 16 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3 inch
  Trọng Lượng : 213 gram
  Thẻ nhớ : SD / SDHC/SDXC

 • Nikon Coolpix P530 - Máy ảnh du lịch - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix P530 - Máy ảnh du lịch

  Giá : 7.300.000 VNĐ

  Megapixel : 16 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3 inch
  Trọng Lượng : gram
  Thẻ nhớ : SD/SDHC/SDXC

 • Nikon V1 (Nikkor VR 10-30mm F3.5-5.6) Lens Kit - Bình Minh Digital

  Nikon V1 (Nikkor VR 10-30mm F3.5-5.6) Lens Kit

  Giá : 7.700.000 VNĐ

  Megapixel : 10.1 megapixel
  Độ lớn màn hình : 4 inch
  Trọng Lượng : 294 gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon D3100 Body - Bình Minh Digital

  Nikon D3100 Body

  Giá : 7.800.000 VNĐ

  Megapixel : 14.2 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 450g gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon Coolpix P600 - Máy ảnh du lịch - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix P600 - Máy ảnh du lịch

  Giá : 7.900.000 VNĐ

  Megapixel : 16 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3 inch
  Trọng Lượng : 565 gram
  Thẻ nhớ : SD/SDHC/SDXC

 • Nikon D3200 Body - Bình Minh Digital

  Nikon D3200 Body

  Giá : 8.200.000 VNĐ

  Megapixel : 24.2 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 505 gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon Coolpix P520 - Máy ảnh - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix P520 - Máy ảnh

  Giá : 8.200.000 VNĐ

  Megapixel : 18.1 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.2 inch
  Trọng Lượng : 550 gram
  Thẻ nhớ : SD/SDHC/SDXC

 • Nikon J2 (Kit 10-30mm F3.5-5.6 VR) - Bình Minh Digital

  Nikon J2 (Kit 10-30mm F3.5-5.6 VR)

  Giá : 8.300.000 VNĐ

  Megapixel : 10.1 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : gram
  Thẻ nhớ :

 • Nikon D3100 (18-55mm F3.5-5.6 AF-S) Lens kit - Bình Minh Digital

  Nikon D3100 (18-55mm F3.5-5.6 AF-S) Lens kit

  Giá : 9.500.000 VNĐ

  Megapixel : 14.2 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 450g gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon Coolpix P7700 - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix P7700

  Giá : 9.550.000 VNĐ

  Megapixel : 12.2 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 392 gram
  Thẻ nhớ :

 • Nikon D3200 kit 18-55mm F3.5-5.6 G VR - Bình Minh Digital

  Nikon D3200 kit 18-55mm F3.5-5.6 G VR

  Giá : 9.700.000 VNĐ

  Megapixel : 24.2 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 505 gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon D3300 Body / Máy ảnh chuyên nghiệp - Bình Minh Digital

  Nikon D3300 Body / Máy ảnh chuyên nghiệp

  Giá : 10.200.000 VNĐ

  Megapixel : 24 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 430 gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)