Máy Ảnh - máy quay - thương hiệu -

Nikon

 
 • Nikon J1 (Nikkor VR 10-30mm F3.5-5.6) Lens Kit - Bình Minh Digital

  Nikon J1 (Nikkor VR 10-30mm F3.5-5.6) Lens Kit

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 10.1 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 277 gram
  Thẻ nhớ : SD / SDHC / SDXC

 • Nikon D700 body - Bình Minh Digital

  Nikon D700 body

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 12.1 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 995g gram
  Thẻ nhớ : • CompactFlash I (CF-I) • CompactFlash II (CF-II)

 • Nikon D300S body - Bình Minh Digital

  Nikon D300S body

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 12.3 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 840g gram
  Thẻ nhớ : • CompactFlash I (CF-I) • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC)

 • Nikon D90 (AF-S DX 18-105 G VR) Lens Kit - Bình Minh Digital

  Nikon D90 (AF-S DX 18-105 G VR) Lens Kit

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 12.3 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 620g gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC)

 • Nikon D90 (AF-S DX 18-55 G VR) Lens Kit - Bình Minh Digital

  Nikon D90 (AF-S DX 18-55 G VR) Lens Kit

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 12.3 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 620g gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC)

 • Nikon D5100 (AF-S 18-55mm F3.5-5.6) Lens Kit - Bình Minh Digital

  Nikon D5100 (AF-S 18-55mm F3.5-5.6) Lens Kit

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 16.2 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : gram
  Thẻ nhớ : • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon D90 body - Bình Minh Digital

  Nikon D90 body

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 12.3 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 620g gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC)

 • Nikon D5100 Body - Bình Minh Digital

  Nikon D5100 Body

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 16.2 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : gram
  Thẻ nhớ : • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon D3100 (18-55mm F3.5-5.6 AF-S) Lens kit - Bình Minh Digital

  Nikon D3100 (18-55mm F3.5-5.6 AF-S) Lens kit

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 14.2 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 450g gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon D3100 Body - Bình Minh Digital

  Nikon D3100 Body

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 14.2 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 450g gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon Coolpix P500 - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix P500

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 12.1 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 494 gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon Coolpix S9100 - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix S9100

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 12.1 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 214g gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon Coolpix L120 - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix L120

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 14 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 431g gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon Coolpix S6150 - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix S6150

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 16 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 175 gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon Coolpix S4150 - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix S4150

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 14 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 131g gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon Coolpix S3100 - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix S3100

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 14 megapixel
  Độ lớn màn hình : 2.7 inch
  Trọng Lượng : 118g gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon Coolpix S2500 - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix S2500

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 12 megapixel
  Độ lớn màn hình : 2.7 inch
  Trọng Lượng : 117g gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon Coolpix L23 - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix L23

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 10 megapixel
  Độ lớn màn hình : 2.7 inch
  Trọng Lượng : 170g gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon V1 (Nikkor VR 10-30mm F3.5-5.6) Lens Kit - Bình Minh Digital

  Nikon V1 (Nikkor VR 10-30mm F3.5-5.6) Lens Kit

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 10.1 megapixel
  Độ lớn màn hình : 4 inch
  Trọng Lượng : 294 gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon Coolpix S30 - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix S30

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 10 megapixel
  Độ lớn màn hình : 2.7 inch
  Trọng Lượng : 120 gram
  Thẻ nhớ :

 • Nikon Coolpix S9300 - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix S9300

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 16 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : gram
  Thẻ nhớ :

 • Nikon Coolpix S6300 - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix S6300

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 16 megapixel
  Độ lớn màn hình : 2.7 inch
  Trọng Lượng : 160 gram
  Thẻ nhớ :

 • Nikon Coolpix S4300 - Máy ảnh - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix S4300 - Máy ảnh

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 16 megapixel
  Độ lớn màn hình : 3.0 inch
  Trọng Lượng : 139g gram
  Thẻ nhớ : • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC)

 • Nikon Coolpix S3300 - Bình Minh Digital

  Nikon Coolpix S3300

  Giá : 0 VNĐ

  Megapixel : 16 megapixel
  Độ lớn màn hình : 2.7 inch
  Trọng Lượng : 128 g gram
  Thẻ nhớ :